2024

Sketches, studies ocean & sky, mixed media/ Schetsen, voorstudies oceaan & lucht, gemengde technieken

2023

Winter in the parc, Indian ink/Winter in het park, O.I. inkt

Tree tunnel, Indian ink/Boomtunnel, O.I.inkt

Schoolyard, Indian ink /Schoolplein 1 O.I. inkt

Schoolyard, Indian ink/Schoolplein 2, O.I. inkt

Schoolyard, Indian ink/ Schoolplein 3, O.I. inkt

First snow has fallen, oil pastel/ de eerste sneeuw is gevallen, oliepastel 

Frost on the grass, oil pastel/ Rijp op het gras, oliepastel

2022

Small Island, Indian ink /Klein eiland, O.I. inkt

Small island, oil pastel/klein eiland, oliepastel

Autumn is coming, oil pastel/De herfst komt eraan, olie pastel

Wave breakers in the sand, Indian ink/ Paalhoofden in het zand, O.I. inkt

The glass house, Indian ink/ Het glazen huis, O.I. inkt

Mountains, pencil sketch/ Bergen, potloodschets

Banana plant, pencil sketch/ bananenplant, potloodschets

Powls in the sea 2, Indian ink/Palen in de zee 2, O.I.inkt

Tree trunk, Indian ink/Boostam, OI. inkt, 

Donkey , marker/Ezel, marker 

Powls in the sea 1, Indian ink/palen in de zee, O.I.inkt

On the other side, water color painting/ Aan de overkant, aquarel

Dune path, conté pencil/ Duinpad, conté potlood,

Meadow, marker/Weiland, marker

 

Waving reed, Indian ink, /Wuivend riet O.I. inkt

View, marker/ Uitzicht, marker

At the manege, watercolor painting/ Bij de manege, aquarel

SOLD Pollard willows along the lake, Indian ink/ Knotwilgen langs de plas, O.I. inkt

Row birch trees, Indian ink/ Rij berkenbomen, O.I. inkt

Birch trees, Indian ink/ Berkenbomen, O.I. inkt

High trees in the park, charcoal, conté, Hoge bomen in het park, houtskool, conté

2021

Wild Flowers, watercolor painting/Wilde bloemen, aquarel

Reflection in the river, Indian ink/Weerspiegeling in de rivier,  O.I. inkt

Path, in the park, charcoal, conté/ Pad, houtskool, conté

Path, in the park, watercolor painting/ Pad, aquarel 

Path, in the park, Indian ink/Pad, O.I. inkt

SOLD Group of trees in the park, watercolor/ Bomengroep in het park, aquarel

Cat streched out, Indian ink/De kat, languit, O.I. inkt 

 

Strawberries, watercolor/ Aardbeitjes, aquarel

Three lemons, mixed media/Drie citroenen, gemengde techniek

 

Ink& brush, Indian ink/ Inkt en penseel, O.I. inkt

Beach house, Indian ink/ Strandhuis, O.I. inkt

 

 

Path, Autumn, charcoal, conté/Pad, herfst, houtskool, conté

 

SOLD Blue small bowls, watercolor/Blauwe schaaltjes, aquarel

Cup of tea, mixed media/ Kopje thee, gemengde techniek

 

Mop, Indian ink/Dweil, O.I.inkt

 

The sea, Indian ink/ De zee, O.I. inkt

 

Dutch theater, charcoal, conté/ Hollandse Schouwburg, houtskool, conté

Still life with fruit, watercolor/Stilleven met fruit, aquarel

Bowl with blueberries, colored pencils/ Schaaltje met blauwe bessen, kleurpotlood

Farmland, Indian ink/ Boerenland, O.I. inkt

Dune path, Indian ink/ Duinpad, O.I. inkt

SOLD In the dunes, mixed media/ In de duinen, gemengde techniek

Work brush, Indian ink/ Werkborstel O.I.inkt

View on the river, Indian ink/ Zicht op riviertje, O.I. inkt

Breakfast, Indian ink/Ontbijt, O.I, inkt, 

In the dunes, Indian ink/ In de duinen, O.I. inkt

Old dishwashing brush, Indian ink/Oude afwasborstel, O.I. inkt

Lunch, watercolor/Lunch, aquarel

Unions, watercolor/uien, aquarel

Tomatoes & pickles, colored pencils/ Tomaatjes & augurken, kleurpotlood

Matches, Indian ink/Lucifers, O.I.inkt

Matches, mixed media/ Lucifers, gemengde techniek

Three trees, Indian ink/Drie bomen, O.I.inkt, 

Bicycle tunnel, Indian ink/ fietstunnel, O.I.inkt

Dead end path, Indian ink/ Doodlopend pad, O.I.inkt

Group of trees in the park, Indian ink/ Bomengroep in het park, O.I. inkt

Golden reed collar, mixed media/ Gouden rietkraag, gemengde techniek

2020

Five shades in the lake, mixed media/Vijf tinten in het meer, gemengde techniek 

Canned Fish, mixed media/ Blikje sardines, gemengde techniek

Sicilian white beer, mixed media/ Siciliaans witbier, gemende techniek

SOLD Little bowl from Marrakech, mixed media/ Schaaltje uit Marrakech, gemengde techniek

SOLD Just a toilet roll, mixed media/ Gewoon een toiletrol, gemengde techniek 

Tower Hotel, mixed media/Toren Hotel, gemengde techniek

Oil paint, mixed media/ tube olieverf, gemengde techniek

At the lake, mixed media/ Bij het meer, gemengde techniek

Rosa is sleeping, mixed media/ Rosa slaapt, gemengde techniek 

Sketchbook drawings, stillifes, plein-air (urban) drawings, plein-air. Materials: Watercolor paint, Indian ink, charcoal, conté- , pen and pencil

Schetsboektekeningen, stillevens, (urban) tekeningen, ter plekke (plein-air) getekend. Materialen: Aquarelverf, Oost-Indische inkt, houtskool/conté-krijt, pen en potlood.    

For more information, mail to/ Voor meer informatie, mail naar:

info@monicadewitart.nl