Collectief 23   info@monicadewitart.nl

 

"I prefer to go outside to paint plein-air"

"Het liefst ga ik naar buiten om plein-air te gaan schilderen"

Monica de Wit  works figuratively, but with a loose impressionistic style.  Nature is an important source of inspiration.  She mainly paints landscapes, but also seescapes and still lifes. She regularly uses the palette knife as an instrument. 

Monica de Wit werkt figuratief,  maar met een losse impressionistische stijl.  De natuur is een belangrijke inspiratiebron.  Zij schildert met name landschappen, maar ook zeegezichten en stillevens. Het paletmes gebruikt ze regelmatig  als instrument.